Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Auto z OC sprawcy

Warto nam zaufać

Oferujemy wynajem samochodów zastępczych – w godzinę u Klienta – po umówieniu z kierowcą! Pojazd zastępczy przysługuje każdemu poszkodowanemu przez innego kierowcę, za darmo z polisy odpowiedzialności cywilnej tego, który spowodował szkodę. Znamy problemy likwidacji szkód przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Wiemy jak je rozwiązywać! Compense zapewnia bezpłatne doradztwo prawne gdy Ubezpieczyciel zaniża albo nawet odmawia wypłaty odszkodowania. Nie walcz sam! Ponadto poszkodowany auta nie starszego niż 6 lat może uzyskać dodatkowo do 10% wartości auta tytułem utraty wartości handlowej!

 

  • razem z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym dbamy o interesy i prawa osób poszkodowanych,
  • współpracujemy z ekspertami z branży ubezpieczeń i odszkodowań, biegłymi, rzeczoznawcami oraz specjalistami procedur i procesów prawnych,
Nasza misja

Polisy ubezpieczeniowe w tym polisa komunikacyjna OC dają wiele praw. Zacznij z nich korzystać!Bardzo często Ubezpieczyciele nie informują o nich. Niekiedy forsują swoje reguły pomimo powszechnie obowiązującego prawa.
Czy wiesz, że Sąd Najwyższy z inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych zmienił pojęcie szkody majątkowej przy zdarzeniu drogowym? Co to daje w praktyce? Każdy poszkodowany, nie tylko – jak do tej pory –prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do bezpłatnego uzyskania z OC sprawcy wielu niezbędnych usług, m.in.:

 

  • pojazd zastępczy,
  • pomoc ekspertów,
  • holowanie i parking.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, rozstrzygnęła ujawnione rozbieżności w wykładni sądów powszechnych dotyczących roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Za darmo auto?

Analiza treści uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 04/11, pozwala na kwalifikowanie wydatków celowych jako koszt najmu pojazdu zastępczego lub innego środka transportu niebędącego środkiem komunikacji publicznej, który został poniesiony na odtworzenie możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Wydatki ekonomicznie uzasadnione to wydatki na najem pojazdu zasadniczo o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, poniesione w oparciu o stawki czynszu najmu, które obowiązują na danym rynku lokalnym (ceny rynkowe za tego typu usługi) i w czasie naprawy pojazdu mechanicznego lub do czasu nabycia nowego pojazdu.

Nie musisz przesiadać się na tramwaj

Korzystnie z samochodu stało się obecnie standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się umacniać. Innymi słowy, nie można uzależniać refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od wykazania przez poszkodowanego, że nie mógł on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub korzystnie z nich było niedogodne, nawet jeśli opis tego obowiązku intencjonalnie poprzedzimy sformułowaniem „w szczególności”. Co również istotne, wykorzystanie środków transportu zbiorowego nie zostało uznane nawet za ekwiwalentny sposób odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu, jeśli poszkodowany w sposób periodyczny wykorzystywał samochód.

Siła doświadczenia

Współpracujemy z najlepszymi z branży, którzy od lat dbają o prawa Ubezpieczonych i skutecznie je realizują. Nie idziemy na łatwą ugodę. Siła doświadczenia wynika z lat poświęconych danej dziedzinie.

Proste zasady

Każdy poszkodowany w zdarzeniu drogowym, ma prawo do wynajmu bezpłatnego auta zastępczego, bez żadnych ukrytych i dodatkowych kosztów. Za wynajem pojazdu zastępczego płaci wyłącznie Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy szkody. Do wynajęcia bezpłatnego auta zastępczego potrzebne są tylko dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty albo paszport), prawo jazdy, dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu oraz oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna.

Compense to nie tylko wynajem auta zastępczego z OC sprawcy, ale to komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego.
LiveZilla Live Chat Software