Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Co ma zrobić student albo tzw. etatowiec?

29 lipca 2015

Szkoda całkowita 3 dni dłużej (Copy)Do niedawna ubezpieczyciel przyznawał auto zastępcze w przypadku stłuczki tylko wtedy jeśli było to „niezbędne do zaspokajania potrzeb życiowych” czyli w rzadkich przypadkach tzw. „wyższej konieczności”. Jednak w listopadzie 2011 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 05/11) uznał, że każdemu poszkodowanemu należy się auto zastępcze na koszt firmy ubezpieczeniowej. SN orzekł, iż „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”. I podkreśla, iż obecnie ta wykładnia działa z automatu. Poszkodowany kierowca po wypadku ma prawo korzystać z auta w ramach polisy OC sprawcy przez okres do przyjazdu rzeczoznawcy do czasu likwidacji szkody, czyli do czasu naprawy (szkoda częściowa) lub wypłaty odszkodowania (szkoda całkowita) a w wyjątkowych wypadkach nawet do czasu sprzedaży wraku, bowiem każda sytuacja może być indywidualna.
Sytuację dodatkowo wyjaśnił Sąd Okręgowy w Warszawie, który w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 2553/12 skonstatował, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt III CZP 5/11, której to poglądy podziela Sąd Okręgowy, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko, iż to na stronie powodowej spoczywał ciężar wykazania tego, że koszty wydatkowane przez powódkę na najem samochodu zastępczego były celowe i ekonomicznie uzasadnione. Powódka zaniechała tego, pomimo, iż pozwana w toku procesu kwestionowała zarówno, to że koszty najmu w swej wysokości były ekonomicznie uzasadnione, to znaczy odpowiadały cenom istniejącym na lokalnym rynku; jak również to, że były one celowe tzn., że powódka codziennie dojeżdżała do szkoły, jakiej była studentką. Innymi słowy poszkodowany twierdząc, że wykorzystywał samochód zastępczy tylko na dojazdy do szkoły, powinien wykazać, że studiował w systemie stacjonarnym i dojeżdżał każdego dnia do owej Wyższej szkoły niepublicznej. Znaczy to ni mniej ni więcej, że samochód z OC sprawcy może wynająć osoba nieaktywna zawodowo, czyli student dojeżdżający regularnie na swoją uczelnię. Idąc tym tropem samochód zastępczy może także wynająć osoba na emeryturze, czy rencie, która wykorzystuje go intensywnie w życiu codziennym. Prawo się zmienia, na lepsze.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software