Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Utrata wartości handlowej? Nie wiesz, nie dostaniesz

29 lipca 2015

utrata wartosci handlowej - nie wiesz nie dostaniesz

Na podstawie zebranego i przeanalizowanego materiału Rzecznik Ubezpieczonych dostrzega pewne nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpieczeń w zakresie rozpatrywania roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu z umowy OC p.p.m.
Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował absolutny brak realizacji zaleceń organu nadzoru, Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie powinności informacyjnych zakładów ubezpieczeń. Rzecznik Ubezpieczonych nie odnalazł w aktach szkodowych, czy na stronach internetowych czołowych ubezpieczycieli żadnych informacji lub dokumentów, które
wskazywałyby osobom zgłaszającym szkodę możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.
Rzecznik dostrzega także, w szczególności w postępowaniu PZU S.A., zupełną dowolność w zakresie zajmowanego stanowiska o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania z tytuły utraty wartości handlowej. Niezrozumiałe dla Rzecznika jest różnicowanie poszkodowanych ze względu na region, w którym będzie likwidowana szkoda.
Brak jednolitych zasad postępowania w ramach jednego zakładu ubezpieczeń wprowadza u osób występujących z roszczeniem związanym z utratą wartości handlowej pojazdu, poczucie niepewności w zakresie realizacji zgłoszonych roszczeń.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software