Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Rzecznik finansowy

7 sierpnia 2015

3 dni dłużej samochód zastępczy

Rzecznik Ubezpieczonych, który z dniem wejścia w życie nowej prokonsumenckiej ustawy zamienia się w Rzecznika Finansowego, będzie miał nadal siedzibę w Warszawie.

Obecnie klienci firm ubezpieczeniowych mogą przesłać swoje skargi i zawiadomienia do Rzecznika Ubezpieczonych. W ubiegłym roku na takie rozwiązanie zdecydowało się ponad 15 000 osób. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Rzecznik Ubezpieczonych nie będzie przyjmował wniosków o interwencję.
Rzecznika Ubezpieczonych zastąpi „ogólny” Rzecznik Finansowy

W trakcie 96 posiedzenia Sejmu, posłowie uchwalili ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wspomniana regulacja ma wprowadzić zmiany odczuwalne nie tylko dla klientów firm ubezpieczeniowych. Posłowie uznali bowiem, że potrzebny jest podmiot, do którego mogą się zgłosić wszyscy klienci instytucji finansowych. Obecnie funkcjonują osobne rozwiązania dla osób korzystających z oferty banków (Arbiter Bankowy przy ZBP) oraz firm ubezpieczeniowych (Rzecznik Ubezpieczonych). Bankowy Arbitraż Konsumencki nie jest unormowany w ramach ustawy i działa z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Nowy rzecznik ma pomagać osobom fizycznym, które korzystają ze wszystkich usług finansowych. Pomoc Rzecznika Finansowego będzie dostępna między innymi dla klienta:
krajowego zakładu ubezpieczeń
zagranicznego zakładu ubezpieczeń działającego w Polsce
banku
powszechnego towarzystwa emerytalnego
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (SKOK-u)
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
krajowej instytucji płatniczej
krajowej instytucji pieniądza elektronicznego
biura maklerskiego
firmy pożyczkowej
biura usług płatniczych

Do Rzecznika Finansowego będą się mogły również zgłosić osoby fizyczne, które:
dochodzą roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych
mają status ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia

W związku z powyższym, Rzecznik Finansowy w całości przejmie kompetencje obecnego Rzecznika Ubezpieczonych. Można nawet powiedzieć, że nowa instytucja będzie stanowiła odpowiednik Rzecznika Ubezpieczonych dla całego sektora finansowego. To oznacza pewne kłopoty organizacyjne i konieczność przeniesienia pracowników oraz majątku Rzecznika Ubezpieczonych do nowo utworzonej instytucji.

Rzecznik Finansowy w całości przejmie kompetencje obecnego Rzecznika Ubezpieczonych. Można nawet powiedzieć, że nowa instytucja będzie stanowiła odpowiednik Rzecznika Ubezpieczonych dla całego sektora finansowego. Rzecznik Finansowy będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów. Kadencja Rzecznika Finansowego ma trwać 4 lata. Jedna osoba nie więcej niż dwa razy z rzędu będzie mogła zostać powołana na stanowisko Rzecznika Finansowego. Przepisy uchwalone przez Sejm przewidują szczegółowe wymagania dla kandydata (np. fachowa wiedza i doświadczenie, wykształcenie wyższe, polskie obywatelstwo, niekaralność). Co ważne, Rzecznik Finansowy w trakcie kadencji nie może należeć do partii politycznych i mieć powiązań z działalnością podmiotów rynku finansowego.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software