Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Stawka za naprawę i stawka za wynajem? Nietypowe orzeczenie

11 sierpnia 2015

stawka samochód zastępczyStawka za wynajem pojazdu zastępczego jest jednym z najczęściej kwestionowanych elementów przez ubezpieczycieli. Z reguły ubezpieczalnie twierdzą, że stawka przyjęta w umowie najmu pojazdu zastępczego jest wygórowana co jest podstawą do jej redukcji. Ubezpieczyciele wielokrotnie w sposób nieuzasadniony i niczym nieudowodniony redukują wysokość dziennej stawki czynszu najmu. W jednej ze spraw umówiona stawka dzienna czynszu najmu wynosiła 170,97 zł brutto, Ubezpieczyciel pomniejszając wysokość należnego odszkodowania nie przedstawił żadnych informacji i dowodów na jakiej podstawie uznał, że ceną rynkową jest kwota 123,00 zł brutto, nie przedstawił żadnej metodyki wyliczania tej ceny, nie zaprezentował żadnego dowodu, że stawka, za którą poszkodowany wynajął pojazd nie jest stawką rynkową, że rażąco przewyższa stawki obowiązujące na danym rynku. Jedynym uzasadnieniem do redukcji była rzekoma analiza rynku. W mojej ocenie takie stanowisko jest przykładem rażącego naruszenia treści art. 361 § 2 k.c. i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zwracam przy tym uwagę, że orzecznictwie jak i w piśmiennictwie istnieje zgodność poglądów, które przedstawił Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 1175/12 skontatując, że „Sąd Rejonowy wskazał, że poszkodowany nie miał obowiązku poszukiwania w rejonie zamieszkania warsztatu oferującego usługi jak najtańsze i wykonującego je w jak najkrótszym terminie. Każdy poszkodowany ma prawo wyboru warsztatu, któremu zleci wykonanie naprawy samochodu. Nie jest zatem uprawnione odnoszenie czasu naprawy pojazdu do czasu technologicznej restytucji. Tymczasem o czasie naprawy decyduje realny czas naprawy pojazdu w danym warsztacie wybranym przez klienta, na który wpływ ma m.in. rozkład czasu pracy, weekendowe przerwy w pracy, ilość zatrudnionych pracowników, przygotowanie stanowiska pracy gdy w warsztacie naprawiane są inne samochody. Powyższe zatem czynniki, nie uwzględniane przy technologicznym czasie naprawy, powodują, że czas realnej naprawy różni się od wielkości katalogowej.”

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software