Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Case p. Michała z Radomia, czyli samochód zastępczy dla studenta w praktyce

12 sierpnia 2015

samochód zastępczy z OC sprawcy; auto zastępczeW związku z zaistniałą szkodą, w dniu 4 stycznia 2014 r. Pan Michał pełnoletni uczeń szkoły powszechnej – technikum w Radomiu – wynajął od Compense Sp. z o.o. Europejski Standard Odszkodowań na czas likwidacji szkody z dnia 2 stycznia 2014 r. (nr szkody oraz nr polisy sprawcy: przekazane przy zawarciu umowy) pojazd samochodowy marki Opel Astra. Strony ustaliły stawkę dobową najmu w odniesieniu do klasy auta poszkodowanego, na zasadach obowiązujących na rynku lokalnym, tj. 139 zł netto na dobę. Realizacja ustnej umowy najmu została potwierdzona pisemną umową z dnia 4 stycznia 2014 r. przekazania pojazdu w ramach uprawnień poszkodowanego z OC sprawcy oraz wystawioną po zakończeniu najmu fakturą. Jednocześnie na mocy umowy z dnia 4 stycznia 2014 r. przekazania pojazdu w ramach uprawnień poszkodowanego z OC sprawcy, najemca oświadczył, że „w pełni akceptuje ogólne warunki najmu” będące integralną częścią umowy. W ust. 5 ogólnych warunków najmu postanowiono, że „najem pojazdu następuje na zasadach rynkowych, z przyjęciem stawki nie wyższej niż za uszkodzony pojazd najemcy. Jednakże Najemca celem zwolnienia się z tego długu, przelał w całości na Compense swoją wierzytelność z tytułu zapłaty za wynajem auta zastępczego przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Compense zaś przyjmuje prawa zbyte przez Najemcę. Zwolnienie Najemcy z zapłaty za auto zastępcze następił z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wynajmowanego pojazdu.”

Pan Michał oświadczył, że samochód zastępczy jest mu potrzebny na użytek prywatny, min. celem codziennych dojazdów do szkoły z miejsca zamieszkania, tj. miejscowości pod miejskiej do posadowionego w Radomiu Zespołu Szkół (około 20 km), do codziennego dowożenia i odbierania matki z pracy w Radomiu oraz do prowadzenia działalności w charakterze wolontariusza.

Pomimo niebudzącego wątpliwości, wskazanego wyżej stanu faktycznego InterRisk TU S.A odmówił w całości uznania odszkodowania za wynajęte przez poszkodowanego auto zastępcze (pisma z dnia 10 lutego 2014 r., 27 lutego 2014 r. oraz z dnia 14 kwietnia 2014 r.). InterRisk TU S.A poinformował, że nie znalazł podstaw do uwzględnienia roszczenia i wypłaty odszkodowania z tytułu najmu. W uzasadnieniu ubezpieczyciel wskazał jedynie, że umowa cywilnoprawna pomiędzy poszkodowanym a Compense Sp. z o.o. nie stanowi umowy najmu w rozumieniu przepisów KC. Choć może trudno w to uwierzyć, oficjalne stanowisko ubezpieczyciela brzmiało: zawarta umowa nie jest komercyjną umową najmu ale użyczeniem czyli bez wynagrodzenia. Jak to możliwe, skoro obok usług prawnych w zakresie odszkodowań, wynajem samochodów zastępczych jest jednym z głównych przedmiotów działalności spółki? To wie tylko InterRisk.

Oczywiście, okoliczności sprawy nie potwierdzały stanowiska ubezpieczyciela, więc nie można było się z nim zgodzić. Zważywszy na fakt, iż nie było żadnych przeszkód by prawidłowo ustalić zakres szkody należy uznać, że InterRisk TU S.A pozostaw w zwłoce ze świadczeniem pieniężnym.

Usztywnione stanowisko ubezpieczyciela nie pozostawiło innej możliwości, niż skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego a po wydaniu nakazu zapłaty skierowana do komornika sądowego. Egzekucja należności z firmy takiej jak ubezpieczyciel to formalność, bowiem wystarczy skierować egzekucję do rachunku bankowego ubezpieczyciela. Efekt? Zobacz na obrazie fragment wyciągu z rachunku bankowego.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software