Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Tylko PZU ma samochód zastępczy? Fakty i mity.

13 sierpnia 2015

Nadal wśród Polaków funkcjonuje wiele mitów w zakresie uprawnienia do samochodu zastępczego dla zwykłych użytkowników pojazdów. Co gorsza problem z samochodem zastępczym mają także „specjaliści” z mediów opiniotwórczych, którzy powtarzają nieprawdziwe stereotypy. W jednym z artykułów w „Gazecie Wyborczej”(Nr z 30.03.2012 r.) znalazły się aż dwa podstawowe błędy. Specjalista Gazety stwierdził mianowicie, że „Trzeba iść i wypożyczyć, dbając oczywiście o to aby faktura była na ubezpieczyciela”. Czy faktura Vat powinna być wystawiona na zakład ubezpieczeń? Nie! Jeżeli samochód zastępczy ma być płatny z OC sprawcy to faktura Vat jest wystawiana wyłącznie na poszkodowanego. Ubezpieczyciel zaś dokonuje refundacji poniesionych przez poszkodowanego kosztów. Dużo poważniejszym błędem w skutkach dla potencjalnych zainteresowanych było stwierdzenie „eksperta” jakoby „prawo korzystać z auta w ramach polisy OC sprawcy przez okres do przyjazdu rzeczoznawcy i siedem dni potem”. Po pierwsze auto zastępcze zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce przysługuje na cały likwidacji szkody czyli do czasy naprawy (szkoda częściowa) lub do czasu wypłaty odszkodowania a nawet do dłużej np. do czasu sprzedaży pozostałości pojazdu – wraku (szkoda całkowita).

Innym z najbardziej popularnych mitów jest, że auto z OC przysługuje tylko i wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Pochodzenie tego mitu bierze się w sposób oczywisty z prawa a dokładniej z jego rozbieżnej interpretacji przez polską judykaturę. W dniu 17 listopada 2011 r. w odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zapłaty przez ubezpieczycieli z OC komunikacyjnego poniesionych przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, kosztów na najem auta zastępczego, Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt III CZP 05/11 podjął uchwałę o następującej treści:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

 

Jak auto zastępcze to tylko z PZU – to kolejny, znakomicie funkcjonujący mit.  Inaczej mówiąc, jeżeli sprawca zdarzenia wykupił polisę komunikacyjną OC w mało znanej firmie ubezpieczeniowej a tym bardziej za granicą np. na Litwie, to będą problemy, więc lepiej odpuścić najem samochodu zastępczego. Nic bardziej mylnego.

Jeśli poszkodowany nie może odtworzyć możliwości użytkowania pojazdu mechanicznego przy pomocy innego, wolnego pojazdu, znajdującego się w jego posiadaniu i nadającego się do użytkowania, to wydatkiem celowym i ekonomicznie uzasadnionym jest koszt najmu pojazdu zastępczego o zasadniczo podobnej klasie do pojazdu zniszczonego lub uszkodzonego, jeśli stawki czynszu najmu odpowiadają stawkom obowiązującym na lokalnym rynku, a poszkodowany korzystał z pojazdu zastępczego w czasie remontu pojazdu lub w okresie niezbędnym do zakupu innego samochodu do realizacji czynności życia codziennego. Co wynika z tego fragmentu uzasadnienia cytowanej wyżej uchwały Sądu Najwyższego? Między innymi to, że poszkodowany ma zawsze prawo wynająć auto zastępcze bez względu na podmiot ubezpieczający oraz oczywiście w dowolnej firmie.

 

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software