Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

ciężar dowodu w sprawie o zapłatę z OC sprawcy

6 listopada 2015

odszkodowanie za samochód zastępczy z oc sprawcy ciężar dowodowyPodstawowym argumentem ubezpieczyciela służącym do redukcji odszkodowania jest bardzo często obarczenie swoim ciężarem dowodowym poszkodowanego. Świadczy to o niewystarczającej argumentacji prawnej w sprawie i  potwierdza bezzasadność takiego stanowiska, a w sądzie się nie ostoi.

Skoro z podniesionych zarzutów pozwany (ubezpieczyciel) wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne, to pozwany (ubezpieczyciel) winien udowodnić prawdziwość podniesionych zarzutów. Powód (poszkodowany) zgodnie z ogólną regułą dowodzenia nie jest zobligowany do wykazywania bezzasadności faktów, które nie zostały udowodnione przez stronę przeciwną a jedynie podniesione w formie zarzutu.

Czyli bez żargonu prawniczego, można stwierdzić, że poszkodowany, który należycie potwierdzi swoją sprawę (umowa najmu, oświadczenie sprawcy, notatka policyjna, wskaże uzasadnione potrzeby do korzystania z samochodu zastępczego) jest na wygranej pozycji.

Skoro bowiem powód przedłożył fakturę VAT to mamy tu do czynienia z przerzuceniem ciężaru dowodu, które wynika z domniemania faktycznego, że skoro poszkodowany przedstawił rachunek – fakturę VAT za wynajem pojazdu zastępczego i jego autentyczność nie jest kwestionowana, to ubezpieczyciel sprawcy szkody zobowiązany jest zwrócić kwotę wyłożoną na wynajem pojazdu zastępczego (por. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt IX Ga 105/13).

W takiej sytuacji, w odpowiedzi na stanowisko ubezpieczyciela należy stwierdzić, że zarzuty uczynione wobec żądaniu powoda (poszkodowanego) są bezpodstawne i nie mają oparcia ani w stanie faktycznym, ani też w obowiązującym stanie prawnym a tym bardziej w dominującym stanowisku judykatury.

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software