Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

lojalny poszkodowany nie płaci za auto zastępcze

6 listopada 2015

lojalność a  uprawnienie do auta zastępczego, auto zastępcze

Lojalny poszkodowany nie płaci za auto zastępcze. Zwłoka poszkodowanego realizacji praw do auta zastępczego obciąża właśnie jego. To jasne! A co z osobami, którym poszkodowany zleca czynności naprawcze. Czy obciążają go także działania tych osób? Tak.

Sąd Okręgowy w Warszawie w zbieżnej sprawie w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt V Ca 2553/13, ustalił, że: „natomiast pozwany w myśl art. 354 k.c. nie wykazał w toku postępowania, aby można było poszkodowanemu przypisać nielojalne postępowanie, naruszające jego obowiązki jako wierzyciela.

Ponadto zważyć właśnie należało, że w ramach najmu poszkodowany korzystał z samochodu gorszej klasy niż pojazd uszkodzony, jak również, że nie wynajął samochodu na cały okres trwania naprawy, choć miał do tego prawo.

Tak więc ewentualne zarzuty co do niewłaściwego, nielojalnego postępowania poszkodowanego i wybrania drogiej oferty w ocenie Sądu Okręgowego pozostają całkowicie niezasadne.”

W zbliżonej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt. XVII AmA 35/12 orzekł, że „Podobnie należy ocenić praktykę wymienioną w pkt I.2 decyzji- pomijanie przy ustalaniu kwoty refundacji kosztu wynajmu samochodu zastępczego okresu oczekiwania na części zamienne przez warsztat samochodowy- stanowi nieuzasadnione ograniczanie konsumentom należnego im odszkodowania i jest sprzeczne z powołanymi w decyzji przepisami.

Ewentualność nadużyć dokonywanych przez zakłady naprawcze, nie może stanowić usprawiedliwienia dla naruszania praw konsumentów. Oczekiwanie na części zamienne (jako nieodzowny element procesu naprawy pojazdu) pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym szkodę.

W takiej sytuacji Prezes UOKiK zasadnie przyjął, że działanie powoda, opisane w decyzji, było bezprawne i w konsekwencji uznał je za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.”

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software