Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

technologiczny a realny czas naprawy

6 listopada 2015

realny a technologiczny czas naprawy a uprawnienie do auta zastępczego, auto zastępczeRealny a technologiczny czas naprawy. Oczywiste? Nie dla ubezpieczycieli!

Niestety nadal wychodzi w sądzie, że ubezpieczyciel wie swoje.
W zbieżnym wyroku z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 1175/12, Sąd Okręgowy w Warszawie skontaktował, że „Nie jest zatem uprawnione odnoszenie czasu naprawy pojazdu do czasu technologicznej restytucji. Tymczasem o czasie naprawy decyduje realny czas naprawy pojazdu w danym warsztacie wybranym przez klienta, na który wpływ ma m.in. rozkład czasu pracy, weekendowe przerwy w pracy, ilość zatrudnionych pracowników, przygotowanie stanowiska pracy gdy w warsztacie naprawiane są inne samochody. Powyższe zatem czynniki, nie uwzględniane przy technologicznym czasie naprawy, powodują, że czas realnej naprawy różni się od wielkości katalogowej.”
Równolegle Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 grudnia 2011 r. spostrzegł, że „Biegły – w znaczeniu hipotetycznym, jako czynniki mogące wpłynąć na rzeczywisty czas naprawy – podaje czas potrzebny na oczekiwanie na dostarczenie części, oczekiwanie na dokonanie oględzin i dostarczenie kalkulacji przez ubezpieczyciela.
Tymczasem – co umyka Sądowi Rejonowemu – w materiałach tej sprawy brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na przyjęcie, że np. koniecznym było zmówienie i oczekiwanie na części potrzebne do naprawy.”

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software