Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

ZAKAZ ZMYŁEK UBEZPIECZYCIELI!

12 listopada 2015

Uwaga, liczba zmyłek nieograniczona!

zakaz zmyłek ubezpieczycieli. Auto zastępcze przysługuje nie tylko dla firm, nie tylko na 7 dni ale na czas naprawy!Sprawdź czy wyjaśnienia ubezpieczyciela w Twoje sprawie to nie zmyłka. Dzisiaj zajmę się podstawowymi zwodami ubezpieczycieli.

Technologiczny czas (naprawy)

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2012 r. (w sprawie o sygn. akt V Ca 1175/12), Sąd Okręgowy w Warszawie wyjaśnił, że „Nie jest zatem uprawnione odnoszenie czasu naprawy pojazdu do czasu technologicznej restytucji. Tymczasem o czasie naprawy decyduje realny czas naprawy pojazdu w danym warsztacie wybranym przez klienta, na który wpływ ma m.in. rozkład czasu pracy, weekendowe przerwy w pracy, ilość zatrudnionych pracowników, przygotowanie stanowiska pracy gdy w warsztacie naprawiane są inne samochody. Powyższe zatem czynniki, nie uwzględniane przy technologicznym czasie naprawy, powodują, że czas realnej naprawy różni się od wielkości katalogowej.”

Ciężar dowodowy – przeciąganie liny
W orzeczeniu z dnia 18 kwietnia 2014 r. (sygn. akt XXIII Ga 109/14) Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że „Nie ma także podstaw do kwestionowania czasu naprawy pojazdu. To pozwana (tutaj ubezpieczyciel) winna wykazać, że naprawa trwała zbyt długo. To na niej, po myśli art. 6 k.c, spoczywa w tym zakresie ciężar dowodu. Z arkusza naprawy pojazdu wynika wszak, że samochód przebywał jakiś czas w warsztacie, a fakt ten nie jest kwestionowany. Nie można przy tym nie zauważyć, że konieczność wynajęcia pojazdu zastępczego wiązać trzeba z brakiem możliwości korzystania z własnego auta, a tenże brak -z pobytem samochodu w warsztacie.Oczywiście, nie każdy pobyt auta w warsztacie uprawniać będzie do wynajęcia pojazdu zastępczego, a taki jedynie, który pozostawał w związku przyczynowym ze szkodą, a więc będzie celowym do naprawy pojazdu. Tym niemniej, skoro pozwana (tutaj ubezpieczyciel) twierdzi, że przetrzymywanie samochodu w warsztacie było niecelowe, musi to udowodnić. Tymczasem, pozwana ograniczyła się do własnych twierdzeń i do przedstawienia arkusza naprawy, z którego ma wynikać, że winna ona zamknąć się w pięciu dniach. Nawet jeśli to prawda, czego autorytatywnie stwierdzić się nie da, to nie sposób nie zauważyć, że przestój pojazdu w warsztacie był w głównej mierze wynikiem oczekiwania na kalkulację naprawy, a za opieszałość w tym obszarze odpowiada pozwana. W tych okolicznościach naprawa mogła zakończyć się w terminie wskazanym przez powódkę (poszkodowaną). ”

Przepraszamy za żargon prawniczy. Jeżeli jeszcze masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń i sprawdź!

Comments

comments

Leave a Comment

CommentLuv badge
LiveZilla Live Chat Software