Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Gwarancja zapłaty z OC sprawcy?

Gwarancja zapłaty z OC sprawcy?

Tak! I to na piśmie.

Maksymalny termin najmu pojazdu z OC sprawcy wyznacza termin likwidacji szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce, w tym art. oraz 361 § 1 i 2, 822 §1 Kodeksu cywilnego oraz art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dobra umowa - chroni Klienta

Z uwagi na fakt, iż w dniu zawierania umowy najmu auta zastępczego, stronom nie jest znana długość okresu najmu, dokładna wysokość czynszu najmu, zostanie określona w dniu zwrotu pojazdu przez Najemcę albo w wystawionej fakturze VAT, zgodnie ze stawką czynszu przewidzianą w Cenniku. Najemca akceptuje stawki czynszu przewidziane dla wynajętego przez niego auta zastępczego, zawarte w Cenniku, z którym się zapoznał. Najemca wyraża zgodę na wystawienie przez Wynajmującego faktury VAT za usługę najmu bez podpisu Najemcy.

Klient płaci odszkodowaniem

Podpisanie przez strony umowy przelewu (cesji) w całości wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów najmu auta zastępczego przysługującej Najemcy wobec ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, powstałej w pojeździe Najemcy na skutek kolizji opisanej w Ankiecie okoliczności szkody, zwalnia Najemcę z zapłaty za auto zastępcze.

Auto zastępcze płatne wyłącznie z OC sprawcy. Bez kaucji, innych kosztów lub niespodzianek. To Twój komfort i bezpieczeństwo prawne

Przepraszamy za żargon prawniczy. Jeżeli jeszcze masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń i sprawdź!

LiveZilla Live Chat Software