Odbierz teraz bezpłatną poradę prawną, w zakresie Twojej szkody. Zostaw swój numer – oddzwonimy.

Możemy pomóc

Odszkodowania

Compense nie tylko zapewnia samochody zastępcze z OC sprawcy – w godzinę, ale dba o Twój komfort i bezpieczeństwo jako poszkodowanego. Ponadto Compense dostarcza bezpłatną pomoc prawną gdy Ubezpieczyciel zaniża albo nawet odmawia wypłaty odszkodowania. Nie walcz sam! Ponadto poszkodowany auta nie starszego niż 6 lat może uzyskać dodatkowo do 10% wartości (utrata wartości handlowej).

 

 

Kto płaci?

Ubezpieczyciel gwarantujący ochronę sprawcy szkody lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jeśli sprawca w czasie wypadku nie miał polisy OC.

W jakim czasie?

W ciągu 3 lat od daty zdarzenia jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę wypadku. Jeżeli wypadek stanowi przestępstwo – w ciągu 20 lat.

Nie pobieramy żadnych opłat, w ramach usługi łączonej likwidacji szkody wraz z wynajmem auta zastępczego z OC sprawcy.

Szkoda osobowa – zakres odszkodowania
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i cierpienie, czyli świadczenie, które ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 kodeksu cywilnego w związku z 444 tej ustawy),
 • odzyskanie wszystkich wydatków wynikłych z wypadku, m.in.: wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją i lepszym odżywianiem poszkodowanego, transportu poszkodowanego oraz jego najbliższych, opieki nad poszkodowanym, przystosowania mieszkania według potrzeb poszkodowanego, ponadto przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 kodeksu cywilnego),
 • rentę uzupełniającą, czyli świadczenie wyrównujące różnicę dochodów uzyskiwanych przez poszkodowanego przed zdarzeniem, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 kodeksu cywilnego),
 • rentę na zwiększone potrzeby, która stanowi dodatkowe środki potrzebne do poprawy stanu stanu zdrowia poszkodowanego po wypadku, w szczególności na podjęte leczenie i rehabilitacje, lepsze odżywianie oraz na sprawowaną nad nim opiekę (art. 444 § 2 kodeksu cywilnego),
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), świadczenie uzasadnione przede wszystkim, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie pozwoli mu wykonywanie innego zawodu, lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże poszkodowany, który korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 kodeksu cywilnego),
 • zwrot utraconych zarobków, w krótkich okresach niesprawności po wypadku wyłączających możliwość wykonywania pracy (prowadzenia działalności) przez poszkodowanego (art. 361 kodeksu cywilnego).
Komu przysługuje

Osobom poszkodowanym w zdarzeniach z winy osoby trzeciej. Poszkodowanym pieszym, pasażerom, rowerzystom, kierowcom

Jesteśmy zaprawieni w walkach odszkodowawczych

 

 1. bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą;
 2. uzyskamy odszkodowanie bez jakichkolwiek opłat wstępnych;
 3. wynagrodzenie rozliczymy dopiero po uzyskaniu odszkodowania.

 

Pozostały zakres odszkodowania
 • odszkodowanie po wypadku drogowym, koszty pogrzebu,
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – nawet jeżeli wypadek miał miejsce do 20 lat wstecz;
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej po śmierci osoby bliskiej;
 • odszkodowanie za kradzież lub zniszczenie pojazdu;
 • odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę innego mienia.
Wynagrodzenie - jasne zasady

Wynagrodzenie ustalane jest z każdym Klientem w zależności od rodzaju współpracy, wyłącznie w oparciu o niżej wymienione zasady:

 

 • prowizja wyłącznie za wygraną sprawę, od 10 do 20 procent od kwoty uzyskanego odszkodowania;
 • jeżeli sprawa nie zostanie wygrana, nie uzyskamy odszkodowania, nie pobieramy prowizji ani innych opłat;
 • nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych, ani innych kosztów za prowadzenie sprawy lub wcześniejsze rozwiązanie umowy.
Profesjonalne wsparcie

Zapewniamy poszkodowanemu wsparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku.

Nieustalony sprawca

Pomożemy uzyskać odszkodowanie nawet w przypadku, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca zdarzenia.

Weryfikacja do 20 lat wstecz

Możemy uzyskać odszkodowanie albo dopłatę za wypadek do 20 lat wstecz. Jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

 

Aby rozpocząć dochodzenie roszczeń w Twoim imieniu wystarczy udzielić pełnomocnictwa oraz podpisać umowy.

LiveZilla Live Chat Software